نویسنده = وجدانی، فاطمه
تعداد مقالات: 3
1. اشتغال و فرزندپروری بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-25

زهره متین؛ فاطمه وجدانی


3. بررسی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-65

فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی نائینی؛ علیرضا صادق زاده قمصری