نویسنده = تجلی، منیر
تعداد مقالات: 1
1. اعتماد در سازمان های آموزشی از پنداره تا واقعیت؛ بر اساس رهنمودهای اسلام

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-67

نیکو دیالمه؛ منیر تجلی؛ ندا کریمیان