نویسنده = جعفری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بلوغ عاطفی و شکیبایی دختران نوجوان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-97

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه جعفری؛ مریم محمدی